Biljart @ Zevenbergen

Biljart

Lokale biljartclub Zevenbergen heeft haar thuishaven binnen het sportcentrum. Er zijn 6 biljarttafels beschikbaar in een apart salon; 4 kleine tafels en 2 matchtafels. De 2 matchtafels en 2 kleine tafels (tafel 3 & 4) bovenaan zijn enkel te bespelen door de leden van de club. De twee kleine tafels onderaan (tafels 1 & 2) zijn door iedereen vrij te bespelen tegen een vergoeding die wordt betaald per kwartier na het spelen en wordt afgerekend aan de kassa. De biljarttafels zijn altijd verwarmd en worden degelijk onderhouden.

Leden van de biljartclub spelen op alle tafels gratis door het betalen van het jaarlijks lidgeld.
 De biljartclub is actief in de KBBB (Koninklijke Belgische Biljartbond) met 12 ploegen in de diverse disciplines; vrijspel, bandstoten en drieband KT en MT waarvan verschillende ploegen in de hoogste afdelingen.
 
Nieuwe leden worden nog steeds aanvaard en dienen zich aan te melden bij één van de bestuursleden.